Якість життя жінок з ВІЛ - Stowarzyszenie wolontariuszy wobec AIDS – "Bądź z nami"

Якість життя жінок з ВІЛ

Дослідження виявило збільшення дистанції між собою та оточенням після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції

ДОСЛІДЖЕННЯ «ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЖІНОК, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ»

 

Дослідження якості життя ВІЛ-інфікованих жінок було проведено у другій половині 2015 року. Цей проєкт став продовженням та розширенням дослідження, проведеного понад 10 років тому. Використана методологія дозволяє певною мірою порівняти результати, отримані в обох дослідженнях.

Під час побудови дослідження використано визначення Всесвітньої організації охорони здовов’я, яке окреслює якість життя як сприйняття індивідом власної життєвої позиції стосовно культури та системи цінностей, у яких він живе, а також щодо своїх цілей, очікувань, стандартів та інтересів.

На індивідуальному рівні це поняття є дуже суб’єктивним і найчастіше описується як рівень конверґенції між очікуваннями (або, ширше, устремліннями) і реальним способом їхньої реалізації. Наголошується на почутті задоволення, втіхи, суб’єктивній оцінці власної долі. Невід’ємним елементом оцінки якості життя є ступінь задоволення основних і розширених потреб у матеріальній сфері.

Дослідження також включало соціальні змінні та елементи матеріального споживання, які, на думку експертів, могли диференціювати досліджувану групу. Анкета дослідження дала змогу респондентам висловити свою думку щодо власного соціального стану, почуття задоволеності, оцінити стан здоров’я та особисті можливості у сфері роботи чи сім’ї. Проаналізовано такі фактори матеріального стану — як-от можливість заробітку, доступність та використання медичних послуг, перспективи покращення рівня життя.

Також враховувалися відчуття соціальної ізоляції та помічено збільшення дистанції між собою та оточенням після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції. Особливу увагу було приділено надзвичайно важливому фактору — доступності медичної допомоги. Підсумовуючи, можна сказати, що побудова опитувальника дослідження дозволила оцінити якість життя в емоційному, матеріальному, соціальному та медичному аспектах у групі жінок, які живуть з ВІЛ.

 

Мета дослідження полягала в тому, щоб розширити базу для оцінки ситуації з інфікованими жінками, поглибити та зробити дослідження більш детальними у порівнянні з тими, що проводилися в 2004 році, а також спробувати порівняти зміни, які могли відбутися протягом 10 років. Отримані дані дають змогу відзначити виникнення певних явищ, зафіксувати відмінності та зміни, що відбулися за останнє десятиліття, а також описати якість життя жінок у багатьох вимірах.

 

Проект «Позитивний світ жінок» реалізується в рамках програми «Громадяни за демократію», що фінансується з коштів Європейської Економічної Зони.

Прокрутити вгору
Перейти до вмісту