Po prostu Trzeba TO wiedzieć! – spotkania ONLINE - Stowarzyszenie wolontariuszy wobec AIDS – „Bądź z nami”

Po prostu Trzeba TO wiedzieć! – spotkania ONLINE

Po prostu Trzeba TO wiedzieć!

W życiu są rzeczy ważne i ważniejsze. Zdrowie i bezpieczeństwo należą do tych najważniejszych!

Dlatego zapraszamy na spotkania Online!  

  1. 01.12.2023 r. w godz.: 15:00-17:00

Wynik (+) i co dalej? – w Światowym Dniu Walki z AIDS porozmawiamy o tym jak wygląda życie po diagnozie zakażenia HIV. Czy coś się zmienia? Czy HIV się leczy? Co z seksem?

Spotkanie poprowadzi Irena Przepiórka ze Stowarzyszenia „Bądź z Nami”. Spotkanie na platformie Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg5MGIxOGMtODBjNS00ZDg0LWExZmItNTIzYTA1ZmIwNTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22773215bb-d75f-4ce8-9545-65937dcb28fc%22%2c%22Oid%22%3a%227c6ddf3c-cd0f-420b-a7a1-298f63d151df%22%7d

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams. Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 314 059 008 452   Kod dostępu: aUDZHi 

2. 04.12.2023 r. w godz.: 18:00-20:00

Dla kogo są testy na HIV? – porozmawiamy o tym dla kogo, kiedy i jakie są testy na HIV? Omówimy też różne sposoby profilaktyki zakażenia HIV.

Spotkanie poprowadzi Robert Łukasik ze Zjednoczenia „Pozytywni w Tęczy”. Spotkanie na platformie Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmViNDk5NTQtODNiZS00ODE2LWFjYzgtNTg4Njg5OTA2Yjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22773215bb-d75f-4ce8-9545-65937dcb28fc%22%2c%22Oid%22%3a%227c6ddf3c-cd0f-420b-a7a1-298f63d151df%22%7d

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams. Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 372 642 308 966  Kod dostępu: SVUxqK 

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

  • 07.12.2023 r. w godz.: 18:00-20:00

Czy tylko HIV jest zakaźny? – tematem spotkania będą różne choroby zakaźne. Czy wirusy powodują raka? Czy szczepienia to ściema?

Spotkanie poprowadzi Irena Przepiórka ze Stowarzyszenia „Bądź z Nami”.

Spotkanie na platformie Teams. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNmOTJkOGYtODFlMy00NGRhLThhZWUtYjE0YTExY2Y3OTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22773215bb-d75f-4ce8-9545-65937dcb28fc%22%2c%22Oid%22%3a%227c6ddf3c-cd0f-420b-a7a1-298f63d151df%22%7d

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams. Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 347 396 316 474  Kod dostępu: Z3Bkvs 

Projekt finansowany ze środków WHO.

Scroll to Top
Przejdź do treści